Olika takvarianter

Det finns väldigt många olika typer av tak och varje typ kräver sina verktyg och sin process. Ett tak kan läggas med klassiska takpannor i tegel. Det är det klassiska taket som ger många fördelar såsom hållbarhet, skönhet och ett värdigt åldrande. Bara inom klassiska tegelpannor finns en rad olika varianter, såsom falsade och icke-falsade.

De kommer också i flera olika färger. Tegeltak kostar lite mer, men när det gäller en investering av detta slag så ska inte priset behöva spela så stor roll. Plåt är ett annat material man ofta lägger tak med. Plåttak är lätta i jämförelse med tegeltak och betongtak. Variationsmöjligheterna är stora med plåttak som kommer i ett tjugotal olika färger och flera olika varianter. Ett plåttak står emot vilka väderkrafter som helst, men kan upplevas lite bullriga när det regnar och haglar. Vissa upplever dock detta som charmigt. På hus av den lite modernare typen är shingel populärt.

Även shingeltak är lätta och går att lägga på både nya hus och renoveringsobjekt. På vissa fritidshus och liknande använder man ibland också bara plast, vilket ofta räcker bra för denna typ av byggnader. Det är dock inget att rekommendera för bostadshus.

Få en kostnadsfri offert

Takläggning i Lund, Lomma och Staffanstorp
Bild 1

Proffesionell takläggare i Lund

Det är roligt att renovera! Många svenskar är dessutom väldigt fingerfärdiga och hantverksmässigt erfarna och klarar av många moment i en renovation själva. Just taket är dock oerhört viktigt att få rätt, det är en investering man gör för många år framöver och man vill verkligen inte att något misstag ska begås. Vi på Lunds Takproffs AB i Lund hjälper dig med ansökan om ROT-avdrag när du anlitar oss som takläggare.

Kontakta oss